Dinamo modeltreinsysteem

Dinamo Modeltreinsysteem

Het Dinamo modeltreinsysteem maakt het mogelijk om zowel analoge als digitale gelijkstroom locomotieven aan te sturen. Het treinsysteem bestaat uit TM44 die ieder een aansluiting voor 4 blokken heeft met maximaal 4 secties per blok. Het voordeel is dat voeding en terugmelding in de TM44 zijn ondergebracht.
Door de modules onder de baan te plaatsen waar deze nodig zijn wordt de bekabeling geminimaliseerd.

Dinamo Modeltreinsysteem bestaat uit slechts 3 verschillende modules:

 • RM-U: De centrale controller die zorg draagt voor alle communicatie tussen de modules en met de PC;
 • TM44: Besturing van analoge en digitale treinen. Een module bestuurt 4 blokken en detecteert een trein in 4 secties per blok;
 • OC32: Aansturing van alle accessoires op en rondom de spoorbaan.

Blokbesturing met de TM44
De TM44 is de module voor de aansturing van de treinen op je baan en het terugmelden van de posities van je treinen. De TM44 is onderdeel van het “Dinamo Plug and Play” concept, maar kan desgewenst ook in een reeds bestaand Dinamo systeem worden toegepast.
Kenmerken van de TM44:

TM44
 • Aansturing van 4 blokken
 • Detectie van treinen in 4 secties per blok
 • Aansturing van analoge treinen
 • Permanente verlichting van analoge treinen
 • Aansturing van digitale treinen met DCC
 • Kortsluitbeveiliging per blok
 • Communicatie met RS485
 • Enkelvoudige voeding

Alle aansluitingen op de TM44 bestaan uit connectoren met schroefverbinding of “clip” terminals. Dit betekent dat je niet hoeft te solderen om de TM44 aan te sluiten.

Aansturing van blokken
De TM44 levert uitgangen om 4 blokken individueel en onafhankelijk te kunnen aansturen. De aansturing van een blok kan analoog of digitaal zijn. De omschakeling tussen analoog en digitaal geschiedt Dinamisch onder besturing van de RM-U module. Daardoor kunnen met het Dinamo modeltreinsysteem analoge en digitale treinen door elkaar rijden.

Treindetectie
Elke blokuitgang van de TM44 is gesplitst in 4 secties ten behoeve van positiemelding van treinen door middel van stroomdetectie, zodat in alle gevallen een nauwkeurige positionering van treinen kan worden bereikt. In tegenstelling tot veel andere bezetmelders is de stroomdetectie van de TM44 volledig symmetrisch. Dat wil zeggen dat in de leiding van beide spoorstaven dezelfde elektronica is opgenomen om detectie te laten plaatsvinden. Dit verhoogt de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van detectie op de blokovergangen bij keerlussen.

Analoge treinen
De aansturing van analoge treinen geschiedt via pulsbreedtemodulatie. Deze wijze van aansturing verzekert een goed rijgedrag van je materieel, vooropgesteld dat dat technisch redelijk in orde is. Met pulsbreedteaansturing kun je onder die voorwaarde prima op kruipsnelheid rijden. Uiteraard kun je zowel ‘vooruit’ als ‘achteruit’ rijden. De 63 snelheidsstappen per rijrichting zorgen ervoor dat materieel met uiteenlopende eigenschappen zodanig kan worden aangestuurd dat een altijd een natuurlijk rijgedrag wordt verkregen.

Permanente verlichting (analoog)
De TM44 verzorgt (desgewenst) de permanente verlichting van rollend materieel. De verlichting gebeurt met een wisselspanning van ca 18kHz en is qua niveau instelbaar in 16 stappen. De permanente verlichting kan per blok (uiteraard ook weer Dinamisch) worden in -en uitgeschakeld. Bij het aansturen van die permanente verlichting kan zelfs de verlichting van je locs richtingafhankelijk worden geschakeld. Voor dat laatste is wel een simpele hulpschakeling in je loc nodig.

Digitale treinen
Bij digitale aansturing verzorgt de TM44 de digitale voeding voor elk blok en de DCC pakketten voor de treinen. De DCC pakketten worden per blok afzonderlijk gegenereerd en alleen voor die trein die zich in dat blok bevindt. Het voordeel van een dergelijke oplossing is dat deze methode extreem ‘schaalbaar’ is. Per blok kunnen tot 10 DCC pakketten worden gegenereerd, voldoende voor meerdere locs (multitractie), stuurstanden en andere zaken.

Kortsluitbeveiliging

De TM44 is beveiligd tegen kortsluiting. Zodra de stroom groter wordt dan 2A schakelt de controller de spanning (individueel per blok) binnen enkele microseconden af en binnen 10 milliseconden weer aan zodra de overbelasting is opgeheven. Een eventuele overbelasting wordt aan de besturende computer gesignaleerd.

Voeding

De TM44 vereist slechts een enkelvoudige voeding van 8..24V gelijkspanning. De aangeboden voedingsspanning is de spanning die op de rails komt te staan voor de treinen. In de regel is een spanning van 15..18V een goede keuze.

Communicatie

De communicatie tussen RM-U en TM44s geschiedt via een seriële verbinding op basis van RS485. Hiermee kun je grote afstanden overbruggen (tot 1200 meter), zodat je de TM44 modules kunt monteren dicht bij de blokken die de module aanstuurt. Dat scheelt flink wat bekabeling. Bij de netwerkverbinding heb je de keuze uit het maken van je eigen aansluitkabel of het gebruik van standaard RJ45 aansluitkabels.

RM-U

Intelligente besturing met de RM-U

De RM-U controller vormt in feite het intelligente hart van het DINAMO besturingssysteem. De RM-U verzorgt de communicatie met de besturingscomputer en stuurt vervolgens andere modules in je systeem aan.

Functies
De RM-U biedt de volgende functies:

 • Communicatie met een computer via USB
 • Aansturing van maximaal 32 TM44 blok controllers voor de gesynchroniseerde aansturing van 128 blokken en het inlezen van maximaal 512 bezetmelders
 • Seriële aansturing van maximaal 16 OC32 modules voor maximaal 512 extra uitgangen
 • Aansturing van maximaal 16 UCCI controllers voor de aansturing van 32 MCC zendlussen en het inlezen van maximaal 2048 reed-contacten

Noot: De adresruimte van de TM44 en UCCI controllers is overlappend. Dat wil zeggen dat je in totaal 16 van deze eenheden kunt aansluiten, waarbij in het geval van de TM44 een paar TM44’s als één eenheid wordt gerekend.

Betrouwbare communicatie met subsystemen
De RM-U zorgt voor een snelle en betrouwbare communicatie met en verdeling van het werk over de aangesloten modules. Deze moduele zorgt onder meer voor de synchronisatie tussen de verschillende TM44’s. Het gedraagt zich hierdoor voor de aansturende PC als een blokeenheid voor 128 blokken. Bovendien kun je met commando’s blokken aan elkaar koppelen en uiteraard weer ontkoppelen. Elke actie die op het eerste blok wordt uitgevoerd wordt simultaan gevolgd door de gekoppelde blokken. Dit leidt zo ten alle tijden tot een soepele overname van de trein tussen twee blokken. Bovendien werkt dit ook bij keerlussen waarmee de beruchte keerlusperikelen bij 2-rail systemen definitief tot het verleden behoren!
De RM-U kan blokken met analoge (pulsbreedtemodulatie) aansturing ook versnellen en vertragen met een op te geven versnelling/vertraging en gewenste eindsnelheid. Als blokken gekoppeld zijn voeren de gekoppelde blokken de versnelling/vertraging uiteraard simultaan uit.